Procesprodukcji

Proces tworzenia rur i profili spawanych elektrycznie zaczyna się od dostarczenia blachy stalowej w kręgach do zakładu produkcyjnego przez oddzielną linię kolejową.

Surowiec dostarczają w wagonach, a proces rozładowywania surowca jest organizowany przez specjalne mechanizmy dźwigowe. Blachy w kręgach przemieszczają się do obszaru kontroli wstępnej, gdzie sprawdza się stan zewnętrzny kręgow, etykietowanie, porównywa się rzeczywiste parametry z parametrami zawartymi w załączonych dokumentach dostawcy.

Następnie materiał jest przesyłany do linii cięcia wzdłużnego: rolka jest rozwijana i cięta na paski o wymaganej szerokości. Poprzez zastosowanie nowoczesnych urządzeń prędkośc skrawania osiąga 100 metrów na minutę. Cięte paski są przechowywane w specjalnym obszarze magazynowym.

Następny krok – to przeniesienie zwiniętych taśm stalowych do linii walcowania i zainstalowanie na odwijaka, potem taśmy gromadzą się w dużym poziomym kolektorze. Końce tasm są spawane ze sobą argonem, co zapewnia ciągłą dostawę taśm do linii walcowania.Specjalne wałki do formowania o różnych kalibrach stopniowo zakrecaja krawędzi metalu, nadając tasmie kształt rury stalowej. Wlaśnie od średnicy rolki zależy wielkośc przyszłej rury. Spawanie wzdłużne prowadzi się prądem o wysokiej częstotliwości, sposób ten pozwala na uzyskanie najwyższej jakości szwu spawalniczego i prędkości spawania do 75 metrów na minutę.

Po wytworzeniu szwu i usuwaniu jego nadmiaru rury chłodzą się w specjalnej łaźni z przeciwkorozyjnym płynem, a rolki kalibracyjne nadaja określony profil (okrągły, kwadratowy lub prostokątny) o dokładnych wymiarach geometrycznych.

Wytworzony szew jest sprawdzany pod kątem jakości nieinwazyjną metodą wiroprądowego badania z zastosowaniem specjalnego defektoskopu.

Cięcie rury na odpowiednią długość odbywa się za pomocą lotnej pily która tnie rury z prędkością 150 metrów na minutę. Gotowe rury przesylają się na przenośnik rolkowy, gdzie są sortowane i pakowane w wiązki.

Każda wiązka rur jest zwiazana taśmami stalowymi, oznakowana i opatrzona specjalnym kodem identyfikacyjnym, który zawiera informacje o partii metalu, datę jego otrzymania, numer certyfikatu, gatunek stali, numer brygady roboczej i datę produkcji, oraz masę brutto i netto towaru, liczbę elementów, rozmiar i długośc rur.

Potem rury są ladowane na ciężarówki z plandeką i wysyłane do krytego magazynu.